En dag av 365 kan göra dina affärer lönsamma och hållbara. 12 februari får du veta hur.

När: 12 februari, 2019
Var: Kulturens Hus, Luleå
Pris: 4500 kr (exkl. moms)

 

Första upplagan av Day One har nu genomförts, håll utkik här för information om nästa års upplaga!

 

Medverkande företag

Talare

GUNILLA ÖSTBERG

ÖSTBERGS CONSULTING AB

Författare och konsult i hållbar företagsutveckling

Gunilla Östberg är författare till boken Hållbara Affärer och en av Promises strategiska samarbetspartners. Med stor kunskap och 30 års erfarenhet från ledande positioner inom den industriella sektorn, visar Gunilla vägen för hur ett långsiktigt hållbarhetsarbete skapar affärsnytta för företagen. I sitt föredrag svarar hon på frågor som: Lönar det sig med hållbara affärer? Hur attraherar man talanger och investerare med sitt hållbarhetsarbete? Hur gör man praktiskt för att ställa om till ett hållbart företag?

KAJ TÖRÖK

MAX BURGERS

Informations- och hållbarhetschef

Max har rankats Sverigebäst inom sin bransch av Sustainable Brand Index åtta år i rad och har landets största utbud av gröna burgare som snabbt tar större andel av omsättningen. Max har under många år arbetat målmedvetet med att minska verksamhetens klimatpåverkan och har under 10 år klimatmärkt menyn samt klimatkompenserat från jord till bord. 2018 lanserade Max världens 1:a klimatpositiva burgare, en klimatpositiv meny.

Peter Fjällborg

Coop norrbotten

VD

Coop Norrbottens butiker drivs med el från förnybara källor och klimatneutral fjärrvärme. På flera av butikernas parkeringar kan du ladda din bil medan du handlar och Coop Norrbotten medverkar i ett EU-projekt för att skapa en infrastruktur av laddstationer i norra Sverige. Alla Coop Norrbottens butiker är KRAV-certifierade och märkningen är ett led i arbetet att göra det enkelt för kunderna att göra miljömässigt kloka val. Coop har marknadens största ekologiska sortiment och närmare hälften av färskvaruförsäljningen kommer från lokala producenter.

KARIN BODIN

POLARBRÖDSGRUPPEN

VD

Familjeföretaget Polarbröd är Sveriges tredje största matbrödtillverkare och har fått flera utmärkelser för sitt hållbarhetsarbete. Ambitiösa mål och en engagerad ledning har varit nyckelfaktorer under resan. Polarbrödsgruppen är idag självförsörjande på förnybar el, arbetar aktivt för att nå 100% fossilfria transporter och satsar på långsiktigt hållbara råvaror.

ELIN LARSSON

FILIPPA K

Hållbarhetschef

Filippa K utsågs till Sveriges mest hållbara butikskedja av Svensk Handel 2017. Bolagets fokus på långsamt mode går hand i hand med hållbarhet. Filippa K har ingått en mängd olika samarbeten med hållbarhet som gemensam nämnare. För att minska råvarubehovet och skapa nya affärsmöjligheter har Filippa K antagit en cirkulär affärsmodell och satsar på klädvård, second hand, leasing, vidareförsäljning av restprodukter och plagg med längre livslängd.

MAGNUS EDIN

SUNPINE

VD

SunPine tillverkar drivmedel av restprodukter från pappers- och massatillverkning som sedan via Preem blir världens enda Svanenmärkta diesel. SunPines egen restprodukt omvandlas till fjärrvärme i hemmastaden Piteå. I dag är företaget ett världsledande bioraffinaderi med miljardomsättning som kontinuerligt utvecklas och investerar i ny teknik och produktutveckling med hållbarhet som grön tråd.

ANDERS FREDRIKSSON

NORRMEJERIER

VD

Norrmejerier är Sveriges nordligaste mejeriförening vars vision är att göra gott för Norrland, ett hållbart och levande Norrland som både nuvarande och kommande generationer kan vara stolta över. Norrmejerier har en lång tradition av att pröva vad som är möjligt för bästa miljö- och klimatval och fokuserar på att göra hela värdekedjan från gård till konsument hållbar. Visionen är att bli ett ledande kretsloppsmejeri där centrala områden är jordbruket, energiförsörjningen, transporterna och förpackningarna.

SOFIA HAGMAN

HSB

Avdelningschef Hållbarhet och Public Affairs

HSB är Sveriges största bostadskooperation och arbetar kontinuerligt med att minska sin klimatpåverkan och bygga mer hållbart. HSB har integrerat sin strategi för hållbar tillväxt i företagets verksamhetsplan och fokuserar sitt hållbarhetsarbete till fyra huvudområden: resurseffektivitet, klimat, hållbara tjänster och produkter samt att vara en viktig samhällsaktör. Organisationen utsågs till bäst i bostadsbranschen av Sustainable Brand Index 2018 och Sveriges grönaste varumärke inom bostadsbranschen 2018.

ANNELI SJÖMARK

LULEÅ ENERGI

VD

Energi, och hur vi använder den, är en av de viktigaste nycklarna för att samhället ska klara av många av framtidens utmaningar. För Luleå Energi handlar det om att ställa om sina egna flöden, men också hjälpa sina kunder och samhället runt omkring att ställa om sina – att använda rätt energi till rätt saker. Som lokalt energibolag har Luleå Energi stora möjligheter att skapa verklig förändring. Genom att samordna det lokala energisystemet med fjärrvärme, fjärrkyla, el och energitjänster, och nyttomaximera sina resurser, fortsätter man att utveckla möjligheter för framtiden av en enkel anledning – den kommer snart.

NICLAS JONSSON

SCANDIC

Hotelldirektör Scandic Luleå

Scandic Hotels Group har utsetts till bäst i branschen åtta år i rad i Svenska Sustainable Brand Index. Scandic började tidigt med sitt hållbarhetsarbete och lade redan på 1990 talet stort fokus på miljön. Hotellkedjan ligger bland annat bakom idén att be gäster hänga upp handduken vilket har blivit en världsstandard som har sparat stora mängder vatten och energi. Hållbarhet är en del av Scandics värdegrund och är helt integrerat i affärsmodellen och något som samtliga verksamhetsområden tar hänsyn till i det dagliga arbetet. Idag är över 200 Scandic hotell eko-märkta med antingen EU Ecolabel eller Svanen.

JAN TROLLEBERG

SCANIA

VD Scania Ferruform

Scania driver utvecklingen av ett mer hållbart transportsystem och vill skapa en värld av mobilitet som är bättre för ekonomin, samhället och miljön. För en fossilfri framtid satsar Scania på flera lösningar. Helelektriska fordon är en viktig del för att uppnå fossilfritt före 2050 men på kort sikt utgör biodrivmedel ett mycket viktigt inslag på vägen. Framgångsfaktorer är partnerskap, optimering av hela flödet och en teknikutveckling som gör att kundens kostnader minskar i takt med kundens utsläpp.

VIKTORIA KARSBERG

hybrit/ssab

Head of Corporate Identity & Communications

Stål behövs för att bygga samhällen, infrastruktur och välfärd. SSAB har idag världens mest koldioxideffektiva produktionsprocess för att tillverka stål av järnmalm. Samtidigt innebär dagens teknik för stålframställning att SSAB är Sveriges enskilt största utsläppare av koldioxid och att stålindustrin står för 7% av alla utsläpp globalt. Det är för mycket. Tillsammans med LKAB och Vattenfall har SSAB skapat Hybrit. Ett projekt för att producera stål med hjälp av vätgas istället för kol. Utsläppen blir bara vatten, ingen koldioxid. Den största förändringen av stålindustrin på över 100 år. Ett partnerskap för en hållbar framtid.

STEFAN VON BELOW

Llt

VD

Luleå lokaltrafik erbjuder ett persontransportalternativ med minsta möjliga miljöpåverkan inom Luleå. Utöver att kollektivtrafik i grunden ger mindre avtryck på miljön arbetar LLT med olika typer av miljöklassade bränslen i fordonen. Med stolthet invigde LLT 2018 världens nordligaste elbusslinje. Företaget jobbar löpande med klimatsmarta åtgärder som genomsyrar hela verksamheten.

HELGE NILSSON

IKEA

Varuhuschef

Möbeljätten IKEA har från start strävat mot en bättre vardag för de många människorna. Det är bara möjligt genom att använda alla resurser klokt och effektivt. Målsättningen är att övergå till en cirkulär ekonomi och att bli klimatpositiva 2030 där alla råvaror är återvinningsbara eller redan återvunna. IKEA strävar efter att möjliggöra en hållbar livsstil för sina kunder och att minska sin egen påverkan. Ett löpande arbete där det gäller att inte nöja sig utan fortsätta undersöka. Testa. Göra om och göra rätt.

Om Day One

Världen står inför stora förändringar och vi behöver ställa om till att bli mer hållbara. En hållbar framtid behöver inte innebära att vi måste bromsa tillväxt och samhällsutveckling. Istället måste vi börja se på tillväxt på ett nytt sätt.

Day One är en konferens som fokuserar på företagens affärsstrategiska hållbarhetsarbete och syftar till att visa hur hållbara affärer är en fantastisk möjlighet samtidigt som det bygger en framtid för kommande generationer. En konferens som lyfter de största och mest aktuella hållbarhetsfrågorna för näringslivet. 2019 års tema är Klimatledare.

En konferens för dig som är beslutsfattare eller som arbetar med affärs- och verksamhetsutveckling. Vare sig ditt fokus är marknad, HR, ekonomi, teknik, produktion eller logistik så är företagets hållbara utveckling en fråga för dig. Vår målsättning är att deltagarna efter dagen tar med sig både motivation och konkreta tips för att driva mer hållbara affärer.

När: 12 februari, 2019
Var: Kulturens Hus, Luleå
Pris: 4500 kr (exkl. moms)

En dag ska jag… eller idag ska jag. Boka din biljett här!

Kontakt

Projektarrangör:

Pernilla Pihl

Titel på konferensen
070 – 350 87 81
pernilla@promise.partners

Anna Rosendahl

Titel på konferensen
070 – 229 79 39
anna@promise.partners